blank

ดอกเบญจมาศ ตัวแทนดอกไม้แห่งความเศร้า

ในงานศพหรืองานไว้อาลัยในหลายวัฒนธรรมทั่วโลก ดอกไม้บางชนิดจะถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของความเศร้าและความทุกข์ มีความหมายสำคัญแสดงถึงความอาลัยและเสียใจต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้น ดอกไม้ที่มักถูกนำมาใช้ในงานศพเพื่อแสดงความอาลัยมีหลากหลายชนิด และหลากหลายความหมาย หนึ่งในนั้นคือ ดอกเบญจมาศ ซึ่งเป็นหนึ่งในดอกไม้ที่นิยมใช้เพื่อแสดงความไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตด้วย

ความหมายของดอกเบญจมาศ

ดอกเบญจมาศ (Chrysanthemum) คือชื่อของดอกไม้ที่มีลักษณะดอกหัวใจ มีการแบ่งประเภทออกเป็นหลากหลายสายพันธุ์ตามลักษณะสีและรูปร่างต่างๆ ของดอก เช่น ดอกเบญจมาศสีขาว ดอกเบญจมาศสีเหลือง ดอกเบญจมาศสีแดง เป็นต้น

blank

ดอกเบญจมาศ ถือเป็นหนึ่งในดอกไม้อันดับต้นๆ ที่มีความหมายแสดงถึงความเศร้าและความอาลัยในหลากหลายวัฒนธรรมทั่วโลก ดอกเบญจมาศเป็นสัญลักษณ์แห่งความสิ้นหวัง ความเศร้าเสียใจ จึงเรียกดอกเบญจมาศได้ว่าเป็น “ตัวแทนดอกไม้แห่งความเศร้า” โดยชนิดของดอกเบญจมาศที่มักใช้ในงานศพคือ ดอกเบญจมาศสีขาว ความหมายของดอกเบญจมาศในแต่ละพื้นที่จะมีความหมายคล้ายๆ กัน ดังนี้

  • ฝั่งเอเชีย เช่น ไทย เกาหลี จีน ญี่ปุ่น หมายถึงความโศกเศร้า ความเสียใจ และความตาย
  • ฝั่งยุโรป เช่น อังกฤษ และฝั่งตะวันตก หมายถึง ความไว้อาลัย ความเสียใจ เคารพรัก และความตาย

ดอกเบญจมาศเป็นดอกไม้ที่มีสีสันหลากหลาย แต่ละสีจะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไป แต่สีขาวมักถูกใช้มากที่สุดในการแสดงความโศกเศร้าและความไว้อาลัย เนื่องจากสีขาวสื่อความหมายถึงความบริสุทธิ์ ดังนั้น ดอกเบญจมาศสีขาวจึงเหมาะสำหรับการใช้ในงานศพ เพื่อแสดงความโศกเศร้าและความไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตนั่นเอง

Shopping Cart