blank

งานพระราชทานเพลิงศพต้องใช้พวงหรีดแบบไหนถึงเหมาะสม

การจัดงานพระราชทานเพลิงศพเป็นงานที่สำคัญมากในสังคมไทย ซึ่งจะต้องมีการเตรียมการอย่างใกล้ชิดและละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้การจัดงานเป็นไปได้ด้วยความสมบูรณ์และเหมาะสม สำหรับการใช้พวงหรีดในงานพระราชทานเพลิงศพนั้น จะต้องใช้พวงหรีดดอกไม้งานศพที่มีการออกแบบอย่างมืออาชีพ

งานพระราชทานเพลิงศพ คืออะไร ?

งานพระราชทานเพลิงศพ คือ พระราชพิธีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานเพลิงศพให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้มีเกียรติที่ถึงแก่กรรม โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระเมรุมาศหรือเมรุชั่วคราวที่ตั้งไว้ในวัดหรือสถานที่อื่นๆ เพื่อทรงจุดไฟพระราชทานเพลิงศพ

blank

งานพระราชทานเพลิงศพถือเป็นพระราชพิธีที่สำคัญและมีความศักดิ์สิทธิ์มาก โดยจะมีการจัดเตรียมอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ โดยทั่วไปแล้วงานพระราชทานเพลิงศพจะจัดขึ้นในช่วง 7 วันหลังจากที่ผู้เสียชีวิตถึงแก่กรรม

ต้องใช้พวงหรีดแบบไหนถึงเหมาะสม

สำหรับพวงหรีดที่ใช้ในงานพระราชทานเพลิงศพนั้น จะต้องเป็นพวงหรีดดอกไม้งานศพที่สวยงามและเหมาะสมกับพระเกียรติของผู้เสียชีวิต โดยทั่วไปแล้วพวงหรีดที่ใช้ในงานพระราชทานเพลิงศพจะต้องมีลักษณะดังนี้

  • พวงหรีดต้องมีขนาดใหญ่และมีความสูงอย่างน้อย 1 เมตร
  • พวงหรีดต้องทำจากดอกไม้สดหรือดอกไม้ประดิษฐ์ที่มีความสวยงาม
  • พวงหรีดต้องมีการตกแต่งอย่างประณีตและสวยงาม
  • พวงหรีดต้องมีการติดป้ายชื่อผู้เสียชีวิตและผู้ให้พวงหรีดอย่างชัดเจน

blank

นอกจากนี้ พวงหรีดที่ใช้ในงานพระราชทานเพลิงศพยังต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับพระเกียรติของผู้เสียชีวิตด้วย โดยทั่วไปแล้วพวงหรีดที่ใช้ในงานพระราชทานเพลิงศพของพระบรมวงศานุวงศ์หรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จะต้องมีความใหญ่และสวยงามเป็นพิเศษ

blank

ดังนั้น การเลือกใช้พวงหรีดดอกไม้งานศพในงานพระราชทานเพลิงศพนั้น เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การจัดงานมีความเป็นระเบียบ สง่างามและสมบูรณ์ทำให้ความรู้สึกของครอบครัวและผู้ร่วมเสียใจเป็นไปอย่างดี เพื่อให้คนที่จากไปได้รับการเคารพและเกียรติอย่างสมเป็นอย่างดี

หากคุณต้องการส่งพวงหรีดไปงานพระราชทานเพลิงศพ คุณสามารถเลือกซื้อพวงหรีดดอกไม้งานศพได้ที่ www.lovelinkflower.com หรือ ไอดี Line: @lovelinkflower

Shopping Cart