บริการถ่ายรูปดอกไม้

บริการถ่ายรูปหลังจากส่งดอกไม้

      บริการถ่ายรูปดอกไม้ ก่อนจัดส่งหรือขณะที่ผู้รับรับดอกไม้ และส่งให้ท่านทาง Line หรือ ตามที่ท่านต้องการฟรี เก็บความทรงจำของท่านไว้ให้อยู่ตราบนานเท่านาน 

เงื่อนไขการบริการ

  • ต้องแจ้งความต้องการของท่านล่วงหน้าก่อนจัดส่งสินค้าเท่านั้น
  • ในกรณีการถ่ายรูปผู้รับระหว่างรับสินค้า ต้องไม่เป็นการรบกวนผู้รับหรือบุคคลรอบข้าง เช่น ขณะกำลังเรียน, ขณะกำลังประชุม
  • หากไม่สามารถถ่ายรูปผู้รับขณะรับดอกไม้ได้เราจะส่งรูปสินค้าก่อนการจัดส่งให้ท่าน

ร้านดอกไม้ Love Link Flower

โทร: 081-901- 8278081-357- 3658

blank

Slide
ช่อดอกไม้
พวงหรีด
กระเช้าผลไม้
ช่อดอกไม้ตุ๊กตา
แจกันดอกไม้
กระเช้าดอกไม้

เมนูสินค้า

ช่อดอกไม้

พวงหรีด

กระเช้าผลไม้

ช่อดอกไม้ตุ๊กตา

แจกันดอกไม้

กระเช้าดอกไม้

Slide
กล่องดอกไม้
กระเช้าแบรนด์
แจกันดอกไม้ประดิษฐ์
ช่อเฟอเรโร่
ตุ๊กตาหมี
จัดดอกไม้นอกสถานที่

เมนูสินค้า

กล่องดอกไม้

กระเช้าแบรนด์

ดอกไม้ประดิษฐ์

ช่อเฟอเรโร่

ตุ๊กตา

ดอกไม้งานอีเว้นท์

previous arrow
next arrow
Slide
ช่อดอกไม้
พวงหรีด
กระเช้าผลไม้

ช่อดอกไม้

พวงหรีด

กระเช้าผลไม้

เมนูสินค้า

Slide
ช่อดอกไม้ตุ๊กตา
แจกันดอกไม้
กระเช้าดอกไม้

ช่อดอกไม้ตุ๊กตา

แจกันดอกไม้

กระเช้าดอกไม้

เมนูสินค้า

Slide
กล่องดอกไม้
กระเช้าแบรนด์
แจกันดอกไม้ประดิษฐ์

กล่องดอกไม้

กระเช้าแบรนด์

ดอกไม้ประดิษฐ์

เมนูสินค้า

Slide
ช่อเฟอเรโร่
ตุ๊กตาหมี
จัดดอกไม้นอกสถานที่

ช่อเฟอเรโร่

ตุ๊กตา

ดอกไม้งานอีเว้นท์

เมนูสินค้า

previous arrow
next arrow
Shopping Cart