ซุ้มดอกไม้ โรงแรม S 31 วันที่ 12 ธันวาคม 2554

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2554 ร้านดอกไม้ Love link Flower ได้มีโอกาสจัดดอกไม้งานแต่งที่โรงแรม S 31 แบบนี้เป็นแบบสุดยอดนิยมในปีนี้ มีผู้สนใจจัดแบบนี้หลายท่านเป็นแบบที่สีอ่อนหวาน สวยงามมีฟลาวเวอร์บอลลูกใหญ่เล็กวางสลับกัน แต่งานนี้ฟลาวเวอร์บอลลูกค้าเปลี่ยนเป็นสีเขียว และมีกรงนกวางตรงกลางอีก 2 จุด

blank
blank
blank
blank
blank
Shopping Cart