จัดดอกไม้พิธีมอบประกาศนียบัตร วตท รุ่นที่ 14

เรา Love Link Flower มีโอกาสได้จัดดอกไม้ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 14 ที่ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ในงานนี้มีซุ้มดอกไม้สำหรับถ่ายรูป ดอกไม้หน้าเวที และ ดอกไม้ตบแต่งสถานที่อีกหลายจุด

blank
blank
blank
blank
Shopping Cart