งานเกษียนอายุราชการของกรมพลศึกษา

งานเกษียนอายุราชการของกรมพลศึกษา ประจำปี 2555 จัดที่ โรงแรมไฮแอท เอราวัณ (Hyatt Earawan Hotel) มีชื่องานว่า “เส้นทางเกียรติยศ บนความทรงจำ” ทางเรา Love Link Flower มีโอกาสดีที่ได้ร่วมจัดดอกไม้ในงาน มีหลายรายการครับ เช่น

– ดอกไม้ประดับนกยูงแกะสลัก
– ซุ้มดอกไม้
– แจกันโรมันขนาดใหญ่
– ดอกไม้ประดับเวที
– โพเดียมดอกไม้

ดอกไม้บริเวณเวที
Shopping Cart