blank

ประเภทพวงหรีดมีกี่แบบ อะไรบ้าง ?

พวงหรีดเป็นการแสดงออกถึงความเสียใจและไว้อาลัยต่อการจากไปของผู้เสียชีวิต ซึ่งนิยมใช้ในงานศพมาช้านาน ประเภทพวงหรีดในปัจจุบันมีมากมายหลากหลายรูปแบบ ซึ่งสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสม พวงหรีดในบ้านเราแบ่งออกเป็นประเภทหลักๆ ได้ดังนี้

พวงหรีดดอกไม้สด

พวงหรีดดอกไม้สด เป็นประเภทพวงหรีดที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มีลักษณะเป็นวงกลมหรือทรงอื่นๆ ตกแต่งด้วยดอกไม้สดนานาพันธุ์ เช่น ดอกกุหลาบ ดอกลิลลี่ ดอกเบญจมาศ ดอกคาร์เนชั่น เป็นต้น ดอกไม้แต่ละชนิดมีความหมายที่แตกต่างกันไป เช่น ดอกกุหลาบสื่อถึงความรัก ความห่วงใย, ดอกลิลลี่สื่อถึงความบริสุทธิ์, ดอกเบญจมาศสื่อถึงความสุข ,ดอกคาร์เนชั่นสื่อถึงความรักและความห่วงใย เป็นต้น

พวงหรีดผ้า

พวงหรีดผ้า เป็นพวงหรีดที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีความคงทน ดูแลรักษาง่าย และราคาไม่แพง มีลักษณะเป็นวงกลมหรือทรงอื่นๆ ตกแต่งด้วยผ้าหลากสีสันหรือผ้าไหม ผ้าแต่ละชนิดมีความหมายที่แตกต่างกันไป เช่น ผ้าสีขาวสื่อถึงความบริสุทธิ์, ผ้าสีชมพูสื่อถึงความรัก, ผ้าสีแดงสื่อถึงความรักและความห่วงใย, ผ้าสีเหลืองสื่อถึงความสุข เป็นต้น

พวงหรีดพัดลม

พวงหรีดพัดลม เป็นพวงหรีดที่ได้รับความนิยมในกลุ่มลูกค้าที่ต้องการแสดงความอาลัยและช่วยเหลือผู้ยากไร้ ตกแต่งด้วยดอกไม้สดหรือดอกไม้ประดิษฐ์ ประดับไว้กับพัดลม มีประโยชน์สามารถใช้สอยได้จริง นำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ ขึ้นอยู่กับทางวัดว่าจะบริจาคให้ที่ใดต่อไป ไม่ต้องทิ้งเหมือนดอกไม้สดหรือดอกไม้แห้งนั่นเอง 

พวงหรีดต้นไม้

พวงหรีดต้นไม้ เป็นพวงหรีดที่ได้รับความนิยมในกลุ่มลูกค้าที่ต้องการแสดงความอาลัยและช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม มีลักษณะเป็นต้นไม้ขนาดเล็ก ประดับด้วยดอกไม้สดหรือดอกไม้ประดิษฐ์ มีประโยชน์ใช้สอยจริง สามารถนำไปปลูกต่อได้

พวงหรีดกระดาษ

พวงหรีดกระดาษ เป็นพวงหรีดที่ได้รับความนิยมในกลุ่มลูกค้าที่ต้องการแสดงความอาลัยและรักษ์สิ่งแวดล้อม มีลักษณะเป็นวงกลมหรือทรงอื่นๆ ตกแต่งด้วยกระดาษหลากสีสัน สามารถนำไปทิ้งลงถังขยะได้ ไม่ต้องเผา หรือนำกลับมาใช่ใหม่ได้ในราคาที่ถูกลง ขึ้นอยู่กับเจ้าอาวาสหรือกฎของวัดแต่ละที่ 

นอกจากนี้ ยังมีพวงหรีดประเภทอื่นๆ อีกมากมาย เช่น พวงหรีดรูปหัวใจ พวงหรีดรูปดาว พวงหรีดรูปสัตว์ เป็นต้น ขึ้นอยู่กับความชอบของผู้ส่งมอบและความสัมพันธ์ของผู้ส่งมอบกับผู้เสียชีวิต

Shopping Cart