กระเช้ากุหลาบสีส้มโอโรส และลิลลี่ กระเช้าใบใหญ่

กระเช้ากุหลาบแดง และลิลลี่ กระเช้าใบใหญ่

กระเช้าโทนขาวฟ้า ประกอบด้วยดอกกุหลาบ ลิลลี่ ไฮเดนเยีย

กระเช้าทรงฟลาวเวอร์บอล จัดเป็นดอกไม้ 2 ชั้น เป็นกระเช้าใบใหญ่

กระเช้าดอกกุหลาบชมพูหวาน และดอกลิลลี่

กระเช้าโทนสีชมพูหวาน ประกอบด้วยดอกคาร์เนชั่นและลิลลี่สีชมพู

กระเช้าโทนสีขาว ดอกไม้ประกอบด้วยดอกกุหลาบ ลิลลี่ และไลเซนทรัส

กระเช้าสีขาวขนาดใหญ่ ประกอบด้วย ดอกกุหลาบ ลิลลี่ คาร์เนชั่น

กระเช้าดอกลิลลี่สีชมพู ตัดด้วยดอกไลเซนทรัสสีม่วง

ดอกไม้ประกอบด้วยดอกคาร์เนชั่น เยอบีร่า และลิลลี่

กระเช้าดอกกุหลาบชมพู ตัดด้วยสีม่วงจากดอกแวนด้า

กระเช้าดอกกุหลาบแดง และลิลลี่ขาว 

กระเช้าสีชมพูหวานขนาดใหญ่ ดอกไม้ เช่น ดอกกุหลาบ ลิลลี่ คาร่าลิลลี่

ดอกไม้สีชมพูหวาน เช่น ดอกลิลลี่ คาร์เนชั่น และแวนด้า

กระเช้าสีชมพูฟ้าใบใหญ่ ประกอบด้วย ดอกกุหลาบ ไฮเดรนเยีย และลิลลี่

กระเช้าโทนสีเหลืองขาว ดอกไม้ประกอบด้วย คาร์เนชั่น เยอบีร่า และลิลลี่

กระเช้าโทนสีขาว ประกอบด้วย ดอกกุหลาบ ลิลลี่ และคาร์เนชั่น

กระเช้าโทนสีขาว ประกอบด้วย ดอกกุหลาบ ลิลลี่ คาร์เนชั่น และ คาร่าลิลลี่

กระเช้าโทนสีส้มโอลโรส ลิลลี่ขาว และไฮเดรนเยียสีฟ้า

กระเช้าดอกไม้ขนาดใหญ่ ดอกไม้หลากหลาย เช่น ดอกกุหลาบ ลิลลี่ คาร่าลิลลี่

กระเช้าโทนสีขาว ประกอบด้วย ดอกกุหลาบ ลิลลี่ และ คาร์เนชั่น

กระเช้าดอกไม้สีชมพูหวาน ประกอบด้วย ดอกกุหลาบ ลิลลี่ คาร์เนชั่น และ ไลเซนทรัส

กระเช้าโทนสีชมพูฟ้า ดอกไม้ประกอบด้วย ดอกกุหลาบ และไฮเดรนเยีย

กระเช้าโทนสีเหลืองฟ้า ประกอบด้วย ดอกทานตะวัน กุหลาบ และ ไฮเดรนเยีย

กระเช้าโทนสีส้มโอลโรส ประกอบด้วย ดอกทานตะวัน กุหลาบ คาร์เนชั่น

กระเช้าขนาดใหญ่สีม่วง ดอกไม้หลากหลายชนิด

กระเช้าขนาดใหญ่ ประกอบด้วย ดอกกุหลาบ ลิลลี่ ไฮเดรนเยีย ทานตะวัน แวนด้า

กระเช้าจัดแบบน่ารักๆ ประกอบด้วย ดอกคาร์เนชั่น ไฮเดรนเยีย 

กระเช้าดอกไม้หลากหลายสีสัน ประกอบด้วย ดอกกุหลาบ เยอบีร่า คาร์เนชั่น ลิลลี่

กระเช้าโทนดอกกุหลาบขาว ใบใหญ่

กระเช้าดอกไม้สีหวาน ประกอบด้วย ดอกลิลลี่ กุหลาบ และ ไฮเดรนเยีย

กระเช้าดอกไฮเดรนเยีย จัดเป็นทรงน่ารักๆ ขนาดไม่เล็กจนเกินไป

กระเช้าโทนสีขาวฟ้า ประกอบด้วย ดอกกุหลาบ และ ไฮเดรนเยีย

กระเช้าดอกกุหลาบขาว และ คาร์เนชั่นสีชมพูหวาน

กระเช้าดอกกุหลาบแดง และดอกลิลลี่ เติมด้วยคาร์เนชั่นสีเขียว

กระเช้าดอกกุหลาบแดง

กระเช้าดอกกุหลาบสีชมพู 

กระเช้าโทนขาวฟ้า ประกอบด้วย ดอกกุหลาบ ไฮเดรนเยีย และลิลลี่

กระเช้าดอกกุหลาบขาว ไฮเดนเยีย และไลเซนทรัสสีพีช

กระเช้าโทนขาวชมพูสีหวาน ประกอบด้วยไฮเดรนเยีย กุหลาบ และคาร์เนชั่น

กระเช้าดอกกุหลาบขาว 

กระเช้าดอกกุหลาบแดง ไฮเดรนเยียสีเขียว เยอบีร่าสีแดง และตุ๊กตาแซนต้า

กระเช้าดอกกุหลาบและลิลลี่สีขาวขนาดใหญ่

กระเช้าแบบน่ารักๆ สีสันสดใส หลากหลายสีขนาดไม่เล็กจนเกินไป 

กระเช้าดอกกุหลาบขาว เยอบีร่า คาร์เนชั่น

กระเช้าดอกกุหลาบและลิลลี่ สีขาวล้วน เป็นกระเช้าขนาดใหญ่

กระเช้าสีส้มขนาดใหญ่ประกอบด้วยดอกกุหลาบ และคาร์เนชั่น

กระเช้าดอกกุหลาบและไฮเดรนเยีย ขนาดใหญ่ ราคาพิเศษ

กระเช้าดอกกุหลาบ โทนสีขาวฟ้า และตุ๊กตาหมีน่ารัก 1 ชิ้น

กระเช้าดอกกุหลาบขาวและไฮเดรนเยียสีฟ้า กระเช้าเป็นงานจักสานแบบเก๋ๆ

กระเช้าดอกกุหลาบขาว ไฮเดรนเยียสีฟ้า และประดับด้วยดอกเลาแห้ง

Shopping Cart